Menü

Egois Eğitim Nasıl Gerçekleşir?

Mayıs 21, 2017 - Genel

Egoist eğitim nasıl gerçekleşir? Sorusuna cevap vermeden önce egonun tanımının yapılması gerekir. Ego ben, benlik anlamında kullanılır ve süper ego ile id (bilinçaltı) arasında dengeyi sağlayan bir olgudur.

Egolu bir karaktere sahip olmak denildiğinde çoğu insan tarafından yanlış anlaşılır. Aslında ego bir dengedir ve bu denge kişinin kendi diğer insanlardan farklı görme, üstün görme sebebiyle ortaya çıkan değil tam aksine insanın diğer insanlar tarafından ezilmesini önleyen bir tedbir aracıdır. Bu sebeple egosu dengeli olan insanlar doğru bir özelliğe sahiptir denilebilir.

Egolu olmayı iyi bir özellik olarak sayabilir ancak egoist bir yaklaşım kişiyi bilinçaltına itecek ve benmerkezciliği yükselmeyecektir. Bu nedenle kişi artık her şeyin kendi etrafında dönmesi gerektiğine inanacak veya inandırılacaktır. Bu yaklaşım kişiyi öğrenmeden çok farklı bir yola sürüklemekle kalmayıp birçok yanlış öğrenmeye de sebep olacaktır. Tüm bilgilerin kendisi için olduğu düşüncesinde toplumdan uzaklaşan birey süper egonun ortaya koyduğu yargıları reddedip çevresine katkı sağlayamayacaktır.

Egoist eğitim, egoist insanların birey olarak veya toplum tarafından inandırılarak ben, benim şeklindeki kelime kalıplarını her düzeyde sarf ederek önüne gelen materyallerin ve elde etmesi gereken kazanımların öneminin azalması ile gerçekleşir. Çözüm noktasında en önemli görev aile ve toplumda eğitim ve öğretim sunan öğretmenlere düşmektedir. Çünkü küçük yaşlardan itibaren çocuklarda benmerkezcilik belli dönemlerde artmaktadır. Bu dönemlerde ve devamında süper ego ve bilinçaltı tarafından bireyin egosuna yapılan baskıyı bireyin dengeleyebilmesi için aile ve öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Eğer bu süreç iyi geçirilmediği takdirde birey ego dengesini sağlayamaz ve elde ettiği kazanımlar olması gerekenden çok farklılık gösterebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir